Fitxategiaren arduradunaren datuak

Identitatea: Alabazan S Coop Txikia
Helbidea: Maitzaren Bi, 9 48003 Bilbao
Emaila: info@alabazan.net

Tratamenduaren helburuak

Jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datuak (web-orria, posta elektronikoa, paperezko formularioak eta/edo beste edozein dokumentu) Alabazan S Coop Pequeñaren titulartasuneko fitxategi bat izango dela.

Alabazan S Coop Pequeña enpresak interesatuek ematen diguten informazioa tratatuko du, honako helburu hauekin:

– Interesdunek gure zerbitzu profesionalei buruz egiten dizkiguten eskaera, iradokizun edo eskaera guztiak kudeatzea.

– Merkataritza-komunikazioak: zure datuen tratamendua, posta elektroniko bidez gure zerbitzuei buruzko jarduerei, artikulu interesgarriei eta informazio orokorrari buruzko informazioa emateko.

– Sustapen-komunikazioak elektronikoki eta newsletters bidez bidaltzea: zure datuen tratamendua, gure zerbitzuei, eskaintzei, sustapenei eta artikulu edo edukiei (newsletter, e-book) buruzko informazioa emateko, interesgarriak izan daitezkeenak, elektronikoki (e-mail, SMS, Whatsapp) eta/edo telefonoz.

Interesdunek ondorengo helbide elektronikoan eman ahal izango dute baja: info@alabazan.net.

Legitimazioa

Datuen tratamendurako lege-oinarria da interesdunek baimena ematea gure zerbitzu profesionalei buruzko edozein informazio- edo kontsulta-eskaera izapidetzeko eta kudeatzeko, bai eta Alabazan S Coop Pequeñak egindako merkataritza-komunikazioak bidaltzeko ere.

Nola lortzen ditugu zure datuak?

Alabazan S Coop Pequeñak iturri hauen bidez lortzen ditu bere datuak:

– Gurekin produktuak eta/edo zerbitzuak kontratatzen eta mantentzen dituzunean ematen diguzun informazioa, zuzenean zein zeharka.

– Kanpoko informazio-iturriak, hala nola egunkari eta aldizkari ofizialak, erregistro publikoak, administrazio publikoen ebazpenak, telefono-gidak, elkargo profesionaletako pertsonen zerrendak, iruzurraren prebentziorako zerrenda ofizialak, sare sozialak eta Internet, bai eta zure datuak kreditu-erakundeei, finantza-erakundeei eta aseguru-erakundeei lagatzeko baimena eman diezun hirugarren enpresak ere.

Bereziki, landuko ditugun datuek kategoria hauek dituzte: identifikazio-datuak, ezaugarri pertsonalei eta inguruabar sozialei buruzko datuak, datu akademiko eta profesionalak, merkataritza-informazioa.


Zenbat denboran gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak tratatuko ditugu, jaso ziren xederako beharrezkoak diren bitartean. Kontratu guztiak bertan behera uzten badituzu, aukera izango duzu:

– Merkataritza-ekintzak garatzeko baimena mantentzea: zure datuak tratatuko ditugu onartu dituzun merkataritza-ekintzetarako. Aukera hori aukeratu duzula ulertuko dugu, berariaz baimena ezeztatzen ez baduzu.

– Merkataritza-ekintzak garatzeko baimena baliogabetzea: datuak ezeztatuko ditugu, datuak blokeatuz.

Blokeo horrekin, Alabazan S Coop Pequeñak ez du bere datuetara sarbiderik izango, eta administrazio publiko eskudunen, epaileen eta auzitegien edo Fiskaltzaren esku jartzeko baino ez ditu tratatuko, datuen tratamenduarekin zerikusia izan dezaketen erantzukizunei erantzuteko, bereziki Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazioak egiteko eta defendatzeko. Aplikatu beharreko xedapenetan edo, hala badagokio, Alabazan S Coop Pequeñarekin izandako kontratu-harremanetan aurreikusitako epeetan blokeatuta gordeko ditugu zure datuak, eta epe horiek igaro ondoren, datuak fisikoki ezabatuko ditugu.

Hartzaileak

Ez zaie datu pertsonalik lagatzen hirugarrenei, legezko xedapenetan izan ezik. Hirugarren herrialdeei ere ez zaizkie nazioarteko datuak transferitzen.

Tratamendu-arduradun garen aldetik, honako zerbitzu-hornitzaile hauek dauzkagu kontratatuta, eta kontratatzeko unean datuen babesaren arloan aplikatzekoak diren arau-xedapenak betetzeko konpromisoa hartu dugu:

– Erakunde publikoak, Zerga Agentzia, epaileak eta auzitegiak, eta, oro har, agintari eskudunak, baldin eta Alabazan S Coop Pequeñak halakoak emateko legezko betebeharra badu.

– Google LLC, helbidea: 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (Kalifornia), Estatu Batuak, GSuite zerbitzuak ematen dituena, hodeiko konputazio-zerbitzuak eta posta elektronikokoak.
Konpainia horren pribatutasun-politika eta gainerako lege-alderdiak esteka honetan kontsulta daitezke: https://www.google.com/intl/es/policiales/privacy /
Googlek parte hartzen du, eta bete egiten dela ziurtatu du, EEBBren eta Europar Batasunaren arteko Privacy Shield izeneko akordioaren esparruan, eta konpromisoa hartu du Europar Batasuneko herrialde kideetatik jasotako informazio pertsonal guztia Privacy Shield-etik eratorritako printzipioen mende jartzeko.
Privacy Shield-i buruzko informazio gehiago jaso dezakezu AEBetako Merkataritza Sailaren webgunean: https://www.privacyshield.gov/welcome
Halaber, Googlek Privacy Shield-ekin bat egiten duela egiaztatu dezakezu esteka honetan: https://www.privacyshield.gov/participant? ID = a2zt0000001L5AAI & status = Active

– Facebook Ireland, Ltd. (helbidea: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlanda). Konpainia horren pribatutasun-politika eta gainerako lege-alderdiak esteka honetan kontsulta daitezke: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation. Facebookek parte hartzen du, eta bete egiten dela ziurtatu du, EUUren eta Europar Batasunaren arteko Privacy Shield izeneko akordioaren esparruan, eta konpromisoa hartu du Europar Batasuneko herrialde kideetatik jasotako informazio pertsonal guztia Privacy Shield-etik eratorritako printzipioen mende jartzeko.
Privacy Shield-i buruzko informazio gehiago jaso dezakezu AEBetako Merkataritza Sailaren webgunean: https://www.privacyshield.gov/welcome

– Twitter, helbidea: 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103. Konpainia horren pribatutasun-politika eta gainerako lege-alderdiak esteka honetan kontsulta daitezke: https://twitter.com/es/privacy
Twitterrek parte hartzen du, eta egiaztatu du bete egiten dela EEBBren eta Europar Batasunaren arteko Privacy Shield izeneko akordioaren esparrua, eta konpromisoa hartu du Europar Batasuneko herrialde kideetatik jasotako informazio pertsonal guztia Privacy Shieldetik eratorritako printzipioen mende jartzeko.
Privacy Shield-i buruzko informazio gehiago jaso dezakezu AEBetako Merkataritza Sailaren webgunean: https://www.privacyshield.gov/welcome

– Datuen aurreko jakinarazpenak alde batera utzita, Alabazan S Coop Pequeñak zerbitzuen hirugarren hornitzaile batzuen laguntza du. Hornitzaile horiek beren datu pertsonaletarako sarbidea dute eta aipatutako datuak Alabazan S Coop Pequeñaren izenean eta kontura tratatzen dituzte, zerbitzuak ematearen ondorioz.

Alabazan S Coop Pequeña enpresak zerbitzu-hornitzaileak hautatzeko irizpide zorrotzak jarraitzen ditu, datuen babesaren arloan dituen betebeharrak betetzeko, eta konpromisoa hartzen du datu horiek tratatzeko kontratua sinatzeko, besteak beste, honako betebehar hauek ezarriko dizkiena: neurri tekniko eta antolamendu-neurri egokiak aplikatzea; datu pertsonalak tratatzea itundutako helburuetarako, eta Alabazan Pabazan Coachs taldearen eta Alabazan Pachs Coachs taldearen dokumentatutako jarraibideak soilik kontuan hartzea;

Jatorria

Datu pertsonalak zuzenean interesdunengandik eta gure laguntzaileengandik lortzen dira. Hauek dira gure laguntzaileek ematen dizkiguten datu pertsonalen kategoriak:

– Identifikazio-datuak.
– Posta-helbideak edo helbide elektronikoak.
– Bankuko datuak.

Ez dira bereziki babestutako datuak tratatzen.

Eskubideak

Eskuratzeko, Zuzentzeko eta Ezabatzeko Eskubidea: interesdunek eskubidea dute Alabazan S Coop Pequeña-n beraiei dagozkien datu pertsonalak tratatzen ari garen ala ez baieztatzeko. Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonalak atzitzeko, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko edo, hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko, baldin eta, besteak beste, datuak ez badira beharrezkoak bildu ziren helburuetarako.

Mugatzeko eta Aurka egiteko Eskubidea: inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez ditugu gordeko. Inguruabar jakin batzuetan, eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek aurka egin ahal izango diote beren datuen tratamenduari. Alabazan S Coop Txikiak datuak tratatzeari utziko dio, arrazoi legitimo larriengatik edo erreklamazio posibleak erabili edo defendatzeagatik izan ezik. Eskubide horiek erabili ahal izango dira Alabazan S Coop Pequeñaren aurrean, goian adierazitako helbidean, edozein komunikabideren bidez, datuen titularraren NANaren fotokopia erantsita edo info@alabazan.net helbide elektronikoan.

Eguneratzeak eta aldaketak

Alabazan S Coop Pequeñak datuak babesteari buruzko informazioa aldatzeko eta/edo eguneratzeko eskubidea izango du, Datuak Babesteko Erregelamendua behar bezala betetzeko beharrezkoa denean. Aldaketaren bat gertatzen bada, testu berria orri honetan argitaratuko da, eta bertan egungo politikara sartzeko aukera izango duzu. Kasu bakoitzean, webgunera sartzen den unean aurreikusitako arauek arautuko dute erabiltzaileekiko harremana.

Komunikazio- eta euskarri-kanala

Interesdunek beren datu pertsonalen tratamenduari edo gure politikaren interpretazioari buruzko edozein zalantza jakinarazi ahal izango dute helbide honetan: info@alabazan.net.

Zerbitzu-emailearen erantzukizuna eta betebeharrak

Edukiekiko erantzukizunak

Webgune honen edukia orokorra da, eta gure zerbitzuen eta gure enpresa-jardueraren helburu eta ondorio informatiboak baino ez ditu.

Alabazan S Coop Pequeñak ez du inolako erantzukizunik izango webguneko erabiltzaileak bertan jasotako informazioaren ondorioz hartutako edozein erabakiri dagokionez.

Alabazan S Coop Pequeñak uko egiten dio Alabazan S Coop Pequeñak egin ez duen edo bere izenean modu baimenduan argitaratu ez den edozein informaziori buruzko erantzukizunari, bai eta edukiak gaizki erabiltzearen ondoriozko erantzukizunari ere; halaber, edukiak eguneratzeko, ezabatzeko, mugatzeko edo haietara sartzea eragozteko eskubidea gordetzen du, aldi baterako edo behin betiko.

Erantzukizuna beste webgune batzuetarako estekekiko (estekak)

https://alabazan.net/helbidean sartutako estekak informatzeko baino ez dira, eta, beraz, Alabazan S Coop Pequeñak ez du webgune horien bidez emandako informaziorik, edukirik, produkturik edo zerbitzurik kontrolatzen edo egiaztatzen. Ondorioz, Alabazan S Coop Pequeñak uko egiten dio edozein eratako erantzukizunari, bereziki edukiari dagokionez, orri horri dagokionez.

Erantzukizuna, orri hau beste orrialde batean sartutako estekaren helmuga bada

Beste orrialde batzuetan gune honetarako ezarritako estekei dagokienez, baita edozein erabiltzaile, erakunde edo webgunek Alabazan S Coop Pequeñaren webgunerako estekaren bat ezarri nahi badu ere, honako estipulazio hauek bete beharko ditu:

Estekak erabatekoa eta osoa izan behar du, hau da, erabiltzailea Alabazan S Coop Pequeñaren helbidera eraman behar du eta hasierako orriaren pantailaren luzapen osoa hartu behar du. Alabazan S Coop Pequeñak berariaz eta idatziz baimentzen ez badu, esteka egiten duen orriak ezin izango du inola ere Alabazan S Coop Pequeñaren webgunea erreproduzitu, bere webgunearen zati gisa edo bere frameetako baten barruan sartu, edo browser bat sortu webguneko edozein orriren gainean.

Alabazan S Coop Txikiaren orrialdeari buruz ez da okerreko edo okerreko argibiderik emango.

Alabazan S Coop Txikiaren zeinu bereizgarriren bat adierazi nahi izanez gero, hala nola markak, logoak, izenak eta abar, idatzizko baimena izan beharko du.

Esteka eskaintzen duen orriaren titularrak fede onez jokatu beharko du, eta ez du eragin negatiborik izango Alabazan S Coop Pequeñaren izen onean.

Debekatuta dago, Alabazan S Coop Pequeñak berariazko baimena eman ezean, markaren edo logoaren testu-elementuei, domeinu-izenari edo Alabazan S Coop Pequeña izen sozialari alta ematea gako-hitz gisa (metatags edo metanames), bilatzaileen bidez web-guneak bilatzeko.

Alabazan S Coop Pequeña enpresak ez du inolako erantzukizunik bere gain hartzen estekak eskaintzen duen web orriari buruzko edozein alderdirengatik. Esteka ezartzeak ez du esan nahi Alabazan S Coop Pequeñak inolako harremanik, lankidetzarik edo mendekotasunik duenik web orri horren titularrarekin.

Alderdi teknikoen erantzukizuna

Alabazan S Coop Pequeña enpresak ez du webgunearen funtzionamenduaren jarraipena bermatzen, une oro erabilgarri dagoen bezala.

Alabazan S Coop Pequeña ez da zuzeneko edo zeharkako kalte eta galeren erantzule, sistema informatikoen kalteak eta sarean dauden birusak barne, webgune hau erabiltzeko beharrezkoa den Interneteko nabigaziotik eratorriak.

Erabiltzaileen betebeharra

Erabiltzaileak erantzukizuna izango du Alabazan S Coop Pequeñak legezko ohar honetan zehaztutako betebeharren bat ez betetzeagatik jasan ditzakeen kalte-galerengatik.

Nabigazioari dagokionez, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du bere garaian Alabazan S Coop Pequeñak gunearen erabilerari buruz ezarritako gomendioak arretaz eta zintzo betetzeko. Ondorio horietarako, Alabazan S Coop Pequeña edozein komunikabideren bidez zuzenduko zaie erabiltzaileei, webgunearen bitartez.

Iraupena eta aldaketa

Alabazan S Coop Pequeñak eskubidea izango du hemen ezarritako baldintzak eta baldintzak alde bakarretik, osorik edo zati batean aldatzeko. Edozein aldaketa lege-ohar honetan agertzen den modu berean agertuko da.

Beraz, legezko ohar honen indarraldia bat dator esposizio-denborarekin, Alabazan S Coop Pequeñak erabat edo partzialki aldatzen dituen arte.

Alabazan S Coop Txikik webgune honen eraginkortasuna amaitutzat eman, eten edo eten ahal izango du, erabiltzaileak kalte-ordainik eskatu ahal izan gabe.

Legeria eta Jurisdikzioa

Erabilera-baldintza horiek Espainiako legediak arautzen ditu.

Erabiltzaileek eta Alabazan S Coop Pequeñak Bilboko epaitegi eta auzitegien esku uzten dituzte legezko ohar honen ondorioz sor daitezkeen interpretazio edo gatazka guztiak.

Partekatu